ოქსფორდ მედიქალის ბანერების პოსტი გაუქმებულია ოქსფორდ მედიქალთან წარმოქმნილი პრობლემების გამო