დამწვრობა 
.




დამწვრობა
.




დამწვრობა
.




დამწვრობა
.




დამწვრობა
.




დამწვრობა
.




დამწვრობა
.




დამწვრობა





















0. მთავარი სტატია "დამწვრობა" http://www.medgeo.net/2009/07/09/burn/
1. გარუჯვა და მზით დამწვრობა